BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

LIÊN HỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC (NCTK)

- Trụ sở chính: 12-14 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

- Văn phòng đại diện phía nam: Số 03 Công Trường Quốc Tế - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh

- Website: nctk.edu.vn

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN:

1. Viện trưởng: HOÀNG HẢI SƠN - Sđt: 024.393.331.38 - 097.790.88.68 - Email: hhson@moet.edu.vn.

2. Phó Viện trưởng: NGUYỄN ĐỖ QUYÊN - Sđt: 024.382.675.09 - 098.224.65.96 - Email: ndquyen@moet.edu.vn.

3. Phó Viện trưởng:  NGUYỄN VIẾT KHIÊM - Sđt: 024.382.533.82 - 091.266.94.33 - Email: nvkhiem@moet.edu.vn.

4. Chánh Văn phòng: LÊ HÀ PHƯỢNG - Sđt: 024.393.331.00 - 090.419.09.88 - Email: lhphuong@moet.edu.vn.

5. Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính: NGUYỄN ĐỖ QUYÊN - Sđt: 024.382.675.09 - 098.224.65.96  - Email: ndquyen@moet.edu.vn.

6. Phụ trách Trung tâm nghiên cứu phát triển: NGUYỄN ĐỖ QUYÊN - Sđt: 098.224.65.96 - Email: ndquyen@moet.edu.vn.

7. Phụ trách Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ số: HOÀNG HẢI SƠN - Sđt: 097.790.88.68 - Quản lý các hoạt động phía Bắc: PHẠM MINH THẮNG - Sđt: 098.751.61.99 , Quản lý các hoạt động phía Nam: NGUYỄN ANH THẢO - Sđt: 096.161.24.93 - Email: nctk.cns@moet.edu.vn.

8. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn Thiết kế 1: TRẦN QUỐC BẢO - Sđt: 093.637.81.85 - Email: tqbao@moet.edu.vn.

9. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn Thiết kế 2: HOÀNG MẠNH HÀ  - Sđt: 096.957.84.81 - Email: hmha@moet.edu.vn.

10. Giám đốc Trung tâm Thiết bị: NGUYỄN VIẾT KHIÊM  - Sđt: 091.266.94.33 - Email: nvkhiem@moet.edu.vn.

11. Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát và Khảo sát xây dựng: BÙI THANH SƠN - Sđt: 098.622.83.82 - Email: btson@moet.edu.vn.