BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

LIÊN HỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC (NCTK)

- Trụ sở chính: 12-14 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

- Văn phòng đại diện phía nam: Số 389 Bình Lợi - Phường 13 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

- Website: nctk.edu.vn

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN:

1. Viện trưởng: HOÀNG HẢI SƠN - Sđt: 024.393.331.38 - Di động: 0977.908.868 - Email: hhson@moet.edu.vn.

2. Chánh Văn phòng: LÊ HÀ PHƯỢNG - Sđt: 024.393.331.00 - Di động: 0904.190.988 - Email: lhphuong@moet.edu.vn.

3. Trưởng phòng Kế hoạch tài chính: NGUYỄN ĐỖ QUYÊN - Sđt: 024.382.675.09 - Di động: 0982.246.596 - Email: ndquyen@moet.edu.vn

4. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển: NGUYỄN ĐỨC TRUNG - Sđt: 024.393.340.52 - Di động: 0868.125.599 - Email: trung.nd@moet.edu.vn.

5. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ số: PHẠM QUANG ANH - Di động: 0904.366.998 - Email: pqanh@moet.edu.vn

6. Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế 1: TRẦN QUỐC BẢO - Sđt: 024.382.675.09 - Di động: 0936.378.185 - Email: tqbao@moet.edu.vn.

7. Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế 2: HOÀNG MẠNH HÀ  - Di động: 0969.578.481 - Email: hmha@moet.edu.vn.

8. Giám đốc Trung tâm Thiết bị: NGUYỄN VIẾT KHIÊM - Di động: 0912.669.433 - Email: nvkhiem@moet.edu.vn.

9. Giám đốc Trung tâm Tư vấn giám sát và Khảo sát xây dựng: BÙI THANH SƠN - Sđt: 024.393.405.62 - Di động: 0986.228.382 - Email: btson@moet.edu.vn.