BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

LIÊN HỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC (NCTK)

- Trụ sở chính: 12-14 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

- Văn phòng đại diện phía nam: Số 389 Bình Lợi - Phường 13 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

- Website: nctk.edu.vn

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN:

1. Viện trưởng: HOÀNG HẢI SƠN - Sđt: 024.393.331.38 - Di động: 0977.908.868 - Email: hhson@moet.edu.vn.

2. Chánh Văn phòng: LÊ HÀ PHƯỢNG - Sđt: 024.393.331.00 - Di động: 0904.190.988 - Email: lhphuong@moet.edu.vn.

3. Phụ trách phòng Tài chính: NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN - Di động: 0904.859.575 - Email: huyenvicop@gmail.com.

4. Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh: NGUYỄN VIẾT KHIÊM - Di động: 0912.669.433 - Email: nvkhiem@moet.edu.vn.

5. Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế: NGUYỄN ĐỨC TRUNG - Sđt: 024.393.340.52 - Di động: 0868.125.599 - Email: trung.nd@moet.edu.vn.

6. Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế 1: NGUYỄN ĐỖ QUYÊN - Sđt: 024.382.675.09 - Di động: 0982.246.596 - Email: ndquyen@moet.edu.vn.

7. Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế 2: HOÀNG LƯU VINH - Sđt: 024.393.326.39 - Di động: 0913.532.606 - Email: hlvinh@moet.edu.vn.

8. Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn giám sát và Khảo sát xây dựng: PHẠM QUANG ANH - Sđt: 024.393.405.62 - Di động: 0904.366.998 - Email: pqanh@moet.edu.vn.