BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

Liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC (NCTK)

- Trụ sở chính: 12-14 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

- Văn phòng đại diện phía nam: Số 3 Công trường Quốc tế - Phường 6 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh

Website: nctk.edu.vn

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VIỆN:

1. Viện trưởng: PHẠM NGỌC PHƯƠNG - Sđt: 024.393.331.38 - Di động: 0903.420.006 - Email: pnphuong@moet.edu.vn.

2. Phó Viện trưởng: HOÀNG LƯU VINH - Sđt: 024.393.326.39 - Di động: 0913.532.606 - Email: hlvinh@moet.edu.vn.

3. Phó Viện trưởng: HOÀNG HẢI SƠN - Sđt: 024.382.400.16 - Di động: 0977.908.868 - Email: hhson@moet.edu.vn.

4. Chánh Văn phòng: LÊ HÀ PHƯỢNG - Sđt: 024.393.331.00 - Di động: 0904.190.988 - Email: lhphuong@moet.edu.vn.

5. Trưởng phòng Tài chính: PHẠM KIM ANH - Di động: 0984.553.256 - Email: ptkanh.tc@moet.edu.vn.

6. Phòng Kế hoạch Kinh doanh:

- Phó trưởng phòng phụ trách TVXD: NGUYỄN VIẾT KHIÊM - Di động: 0912.669.433 - Email: nvkhiem@moet.edu.vn.

- Phó trưởng phòng phụ trách NCKH, Đề án, Kinh doanh tổng hợp: TRẦN NGỌC THẮNG - Di động: 0913.536.975 - Email: tnthang@moet.edu.vn.

7. Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế: NGUYỄN ĐỨC TRUNG - Sđt: 024.393.340.52 - Di động: 0868.125.599 - Email: trung.nd@moet.edu.vn.

8. Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế 1: NGUYỄN ĐỖ QUYÊN - Sđt: 024.382.675.09 - Di động: 0982.246.596 - Email: ndquyen@moet.edu.vn.

9. Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thiết kế 2: HOÀNG HẢI SƠN - Sđt: 024.382.400.16 - Di động: 0977.908.868 - Email: hhson@moet.edu.vn.

10. Phụ tráchTrung tâm Tư vấn giám sát và Khảo sát xây dựng: PHẠM QUANG ANH - Sđt: 024.393.405.62 - Di động: 0904.366.998 - Email: pqanh@moet.edu.vn.

11. Trưởng Đại diện Văn phòng phía Nam: HUỲNH PHƯỚC LỘC - Sđt: 08.667.279.72 - Di động: 0989.971.944 - Email: hploc@moet.edu.vn.