CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

I. Chức năng

Nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ về cơ sở vật chất, thiết bị trường học phục vụ ngành giáo dục. Cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ. Sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và giáo dục. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục.

2. Nghiên cứu về xây dựng các thiết kế mẫu, thiếu kế điển hình và tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

3. Nghiên cứu về xây dựng và khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục.

4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn như:

a) Tư vấn thành lập các cơ sở giáo dục; tư vấn phương án phát triển và mạng lưới cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực giáo dục;

b) Tư vấn đầu tư; tư vấn lập dự án đầu tư thiết bị trường học; tư vấn các giải pháp về thiết bị trường học-đồ chơi trẻ em;

c) Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;

d) Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng các công trình:

- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng gồm: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các loại trường, cụm trường và các khu phát triển đô thị khác;

- Tư vấn thiết kế; Tư vấn thẩm tra;

- Tư vấn đấu thầu; Tư vấn quản lý dự án;

- Tư vấn giám sát;

- Khảo sát địa hình, địa chất;

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng và thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành xây dựng khác;

- Tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

5. Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ như:

a) Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về cơ sở vật chất, thiết bị trường học;

b) Ứng dụng công nghệ thông minh, vật liệu mới, chuyển đổi số và tiết kiệm năng lượng trong các dự án của ngành giáo dục;

c) Đánh giá sự phù hợp của cơ sở vật chất, thiết bị và đồ dùng học tập đối với hoạt động giáo dục.

6. Thi công xây dựng; sản xuất, cung ứng, kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị phục vụ cho ngành giáo dục.

7. Đầu tư và kinh doanh về hạ tầng kỹ thuật cho các cơ sở giáo dục.

8. Liên doanh, liên danh, liên kết, góp vốn cổ phần trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học và quy định của pháp luật để phát triển khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh. Trong đó, việc góp vốn cổ phần đảm bảo theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 quy định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập.

9. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao công nghệ… trong lĩnh vực cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

10. Thực hiện nhiệm vụ về hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Tin liên quan

Tìm hiểu về STEAM Lab theo định hướng công nghệ số

Trung tâm CNS - 01/05/2023

STEAM Lab là gì?      STEAM Lab là một không gian được xây dựng nhằm phục vụ cho giáo dục STEAM, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận một cách trực quan với các khái niệm, lĩnh vực trong Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Nghệ t...

Giáo dục STEAM tại Việt Nam và trên Thế giới

Trung tâm CNS - 01/05/2023

Giáo dục STEAM là gì?  Khác với giáo dục truyền thống chú trọng vào việc ghi nhớ công thức và lý thuyết từ sách vở, giáo dục STEAM là phương pháp giáo dục tích hợp t&aci...

Giới thiệu PHẦN MỀM LUYỆN ĐÁNH MÁY 10 NGÓN CHO HỌC SINH - GIÁO VIÊN

TTS - 27/10/2022

Tầm quan trọng của đánh máy 10 ngón Dựa trên nghiên cứu khoa học đã được chứng minh, việc gõ bàn phím đúng cách không chỉ làm tăng tốc độ hoàn thành công việc mà còn nâng cao...

Hoạt động thực nghiệm Đề tài “Nghiên cứu mô hình STEAM Lab theo định hướng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018” tại tỉnh Đồng Tháp

TTS - 11/10/2022

ĐỒNG THÁP: VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC – BỘ GIÁO DỤC PHỐI HỢP CÙNG SỞ GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM NẰM TRONG KHUÔN KHỔ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH STEAM LAB THEO ĐỊNH HƯỚNG C&O...

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đợt 2 Năm 2022

TTS - 21/09/2022

Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học - Bộ Giáo dục và đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2022, theo thông báo đính kèm: Thông báo tuyển dụng viên chức Phụ lục mẫu đăng ký

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ năm học 2022-2023

TTS - 19/08/2022

Ngày 19/8/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành Chỉ thị số 1112 /CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023. Nội dung Chỉ thị nêu rõ: Năm học 2022 - 2023, ngành Gi&aacu...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học và Công ty TNHH TOA Electronics Việt Nam

Trung tâm CNS - 30/06/2022

Ngày 22/06/2022, Công ty TNHH TOA Electronics Việt Nam tổ chức Lễ lý kết thỏa thuận hợp tác và thăm quan nhà máy sản xuất với Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Viện NCTK Trường học). Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Hải Sơn, Viện trưởng,...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thực hiện từ năm 2023 theo quyết định số: 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022

TTS - 06/05/2022

Thực hiện Quyết định số: 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 20...

TIN VIDEO

Hoạt động thực nghiệm Đề tài “Nghiên cứu mô hình STEAM Lab theo định hướng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018” tại tỉnh Đồng Tháp

TTS - 11/10/2022

ĐỒNG THÁP: VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC – BỘ GIÁO DỤC PHỐI HỢP CÙNG SỞ GIÁO DỤC TỈNH ĐỒNG THÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC NGHIỆM NẰM TRONG KHUÔN KHỔ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH STEAM LAB THEO ĐỊNH HƯỚNG C&O...

EDU TALK - QUY HOẠCH LẠI MẠNG LƯỚI TRƯỜNG LỚP

TTS - 14/06/2018

Viện NCTK Trường học xin giới thiệu quý độc giả Video Edu talk : Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp do VTV thực hiện. Xem video tại đây. Phó Viện trưởng Viện NCTK Trường học Hoàng Lưu Vinh trong trương trình tọa đàm.