BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

THƯ VIỆN

Công trình Hội trường Bill & Melinda Gates thuộc trường Đại học Cornell

Trung Nguyễn - 29/10/2018

Thông tin dự án: Thiết kế Kiến trúc: Morphosis Architects Địa điểm xây dựng: Bill and Melinda Gates Hall, Cornell University, Campus Road, Ithaca, NY 14853, USA Diện tích: 9425.0 m2 Năm: 2014 Nhiếp ảnh: Roland Halbe Kiến trúc cảnh quan: Code Consultant...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3907: 2011. Trường mầm non – Yêu cầu thiết kế

Trung Nguyễn - 18/12/2017

TCVN 3907:2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này thay thế 3907 : 1984...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8793:2011: Trường tiểu học – Yêu cầu thiết kế

Trung Nguyễn - 18/12/2017

TCVN 8793 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3978 : 19...

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011: Trường trung học (THCS; THPT)– Yêu cầu thiết kế

Trung Nguyễn - 18/12/2017

TCVN 8794 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 3978 : 19...

TCVN 3981: 1985 Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế

Trung Nguyễn - 18/12/2017

Tiêu chuẩn này áp dụng thiết kế cải tạo, thiết kế mới các ngôi nhà và công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc. Đối với trường có yêu cầu đặc biệt được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được ph&ea...