BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LỄ KÍ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ GIỮA VIỆN NCTK TRƯỜNG HỌC VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

Trung tâm CNS - 17/05/2024

      Sáng ngày 17/5, tại Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, 12-14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học và Công ty TNHH...

THÔNG BÁO Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài năm 2025

Trung tâm CNS - 10/05/2024

      Thực hiện Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2022 của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm...

Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu mô hình STEM/STEAM Lab định hướng công nghệ số, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Trung tâm CNS - 16/08/2023

  Ngày 11/8/2023, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp cơ sở “Nghiên cứu mô hình STEM/STEAM Lab định hướng công nghệ số, đáp ứng chương trình gi&a...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thực hiện từ năm 2023 theo quyết định số: 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022

TTS - 06/05/2022

Thực hiện Quyết định số: 1195/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giao tuyển chọn thực hiện từ năm 20...

Viện Nghiên cứu thiết kế trường học khảo sát thực hiện điều chỉnh quy hoạch giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 tầm nhìn 2025

TTS - 02/04/2018

Từ ngày 24/3 đến ngày 29/3/2018, Viện NCTKTH tổ chức đợt khảo sát quy mô phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 tầ...