Viện Nghiên Cứu Thiết Kế Trường Học tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai Giáo dục Steam và Giới thiệu mô hình Steam Lab mẫu Tại Đồng Tháp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ TRƯỜNG HỌC

   Ngày 20/5, tại TP Cao Lãnh, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả triển khai giáo dục STEAM tại Trường THPT Đỗ Công Tường đồng thời giới thiệu mô hình Steam Lab mẫu. Tham dự có đại diện lãnh đạo vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT Đồng Tháp, cán bộ quản lý trên địa bàn tình, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THPT Đỗ Công Tường.

       

Viện trưởng Hoàng Hải Sơn phát biểu tại hội thảo

 

   Tại hội thảo, đại biểu được nghe đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học báo cáo đề tài STEAMLAB theo định hướng công nghệ số đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông mới; giới thiệu mô hình cơ sở vật chất phòng Steam Lab mẫu. Công bố kết quả bộ phiếu khảo sát đánh giá từ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh; thành tích học sinh Trường THPT Đỗ Công Tường sau khi tiếp cận chương trình giáo dục STEAM. Ngoài ra, cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Đỗ Công Tường đánh giá việc triển khai, thí điểm và phụ huynh, học sinh đóng góp ý kiến về mô hình Steam Lab…